Digital strategi – Marknadsföring och Kommunikation i Uppsala

Digital strategi – ett häftigt ord men vad betyder det?

Då vi numera lever i en värld där allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras på ett eller annat sätt så pratar man ofta om digital strategi. Men vad betyder detta?

Vad är skillnaden på ett företags strategi och digitala strategi?

Som vi ser på det ingenting, man jobbade säkerligen på mer eller mindre samma sätt för 40 år sedan men den stora skillnaden är att medierna och världen runt omkring har ändrats och blivit digital. Detta har gjort att spelreglerna har ändrats otroligt mycket.

En strategi bör alla ha, och som det ser ut idag bör det digitala vara en stor del av denna strategi.

Hur kan vi på Hemsida Uppsala hjälpa till med er digitala strategi?

Genom vårt moderbolag Mediahelp som har jobbat med rådgivning, analys, planering och uppföljning inom digital marknadsföring och kommunikation sedan 2008 har vi i sammanhanget lång erfarenhet och stor kunskap om just detta.

När vi arbetar med digital strategi eller digital marknadsföring jobbar vi i tre steg.

Analys:

  • Vi gör en behovsanalys över er verksamhet.
  • Vi går igenom sökbeteende.
  • Vi identifierar målen i er verksamhet & på er hemsida.

Utförande:

  • Vi sköter om er digitala närvaro löpande.
  • Rapportering och löpande uppföljning.
  • Tillgång till Mediahelps team av anställda.

Uppföljning:

  • Sammanställning av insatserna.
  • Uppföljning av mätningar, resultat och statistik.

Ni kan läsa mer om detta på Mediahelps hemsida, www.mediahelp.se

Kontakta oss