Logotype/grafisk profil design i Uppsala

Är du ute efter en ny logotyp?

Vi på Hemsida Uppsala kan självklart hjälpa till att ta fram en ny logotyp till ditt företag. Eftersom en hemsidedesign ofta är påverkad av hur logotypen ser ut så erbjuder vi självklart även detta till våra kunder.

En logotyp är helt enkelt en bild eller grafisk symbol som ska passa ditt företag eftersom logotypen ofta är det första man ser av ett företag.

Om du går till dig själv? Ofta blir en logotyp någon som man verkligen förknippar med ett företag. Har man som företag lyckats få in logotypen i folks medvetande så kommer den att vara kvar där under lång tid.

Här kan du göra ett roligt test över din egen kunskap om logotyper: http://www.dn.se/ekonomi/fragesport/kanner-du-igen-foretagens-logotyper/?question=1

Ny logotyp med Hemsida Uppsala!

När vi tar fram en logotyp åt ett företag utgår vi självklart från företagets behov, vad företaget vill förmedla med sin grafiska profil i stort och logotypen i synnerhet. Vi går tillsammans med kunden igenom idéer och tar utifrån detta fram förslag på logotyper. När vi sedan har tagit fram förslag så bollar vi detta med kunden tills de är helt nöjda.

Uppdatera gammal logotyp?

Du kanske har en gammal logotyp som du kanske vill uppdatera eller ändra något på. Kanske har verksamheten utvecklats och logotypen kanske inte känns perfekt för företaget som det är idag. Här kan vi hjälpa till att göra en uppdatering av logotypen oavsett hur stor eller liten den är.

Vi kan också hjälpa till att vektorisera en gammal logotyp. Kanske har ni en logotyp som ni är nöjda med men det kanske inte finns i alla de format som behovs. Här kan Hemsida Uppsala hjälpa till!

Kontakta oss